Siirry sisältöön

Toimintasuunnitelma 2021

 

SALON NÄKÖVAMMAISET RY.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2021

Yhdistys toimii toiminta-alueella asuvien näkövammaisten yhdyssiteenä pyrkien edistämään sekä fyysisiä että henkisiä harrastuksia. Tässä tarkoituksessa yhdistys harjoittaa kulttuuri-, opinto- ja virkistystoimintaa, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä järjestää toimintansa tukemiseksi varainkeruuta.
Huomioidaan yhdistyksen 35. toimintavuosi.
- Hallitus kokoontuu tarvittaessa, noin 5 kertaa vuoden aikana. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.
- Paperinen jäsenkirje ilmestyy tarvittaessa eli noin kolmesti. Sähköinen tiedote lähetetään kuukausittain. Koti- ja facebook-sivua päivitetään. Paikallisia lehtiä ja äänipostia hyödynnetään tiedottamisessa.
- Osallistutaan Näkövammaisten Liitto ry:n, Salon SYTY ry:n, Varsinais-Suomen näkövammaiset ry:n sekä Salon vammaisneuvoston koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
- Jäsenille tarjotaan jäsentapaamisia kuukausittain lukuun ottamatta heinä- ja elokuuta.
- Järjestetään teatteri- ja konserttimatkoja.
- Huolehditaan jäsenten virkistäytymisestä lettukestien ja joulujuhlan merkeissä.
- Tehdään yhteistyötä Salon seurakunnan, Salon Samoojien, Salon Diabetes ry:n sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.
- Varainkeruuta pyritään järjestämään mm. pimeillä kahviloilla, pienapuvälineiden sekä muistoadressien ja syntymäpäiväkorttien myynnillä.
- Varsinaisten jäsenten pyöreitä syntymäpäiviä muistetaan 50-vuodesta eteenpäin.
-  Ansiomerkkejä haetaan elokuussa, jos siihen on aihetta.