Siirry sisältöön

Hallinto

Toimihenkilöt

Salon  Näkövammaiset ry:n puheenjohtajana toimii Päivi Vigg. Hänen puhelinnumeronsa on (02) 735 7317 ja sähköpostiosoitteensa puheenjohtaja@salonnakovammaiset.fi.

Yhdistyksen sihteerin tehtäviä hoitaa Hilkka Nurmi. Hänen puhelinnumeronsa on 0400 320 928 ja sähköpostiosoitteensa sihteeri@salonnakovammaiset.fi.

Taloudenhoitajana yhdistyksellä on Eija Nummi. Hänen puhelinnumeronsa on 044 735 7869 ja sähköpostiosoitteensa rahastonhoitaja@salonnakovammaiset.fi.

Yhteystiedot

Salon  Näkövammaiset ry:n virallinen osoite on Salon  Näkövammaiset ry./Päivi Vigg, Mäntytie 30, 25500 Perniö.

Yhdistyksen laskutusosoite on Salon  Näkövammaiset ry./Eija Nummi, Kaukassalontie 92, 25630 Särkisalo.

Sellainen posti, joka vaatii lukemista ja toimenpiteitä, on parasta lähettää yhdistyksen sihteerille osoitteeseen Salon  Näkövammaiset ry./Hilkka Nurmi, Korventie 20, 25500 Perniö.

Kaikki jäsenasiat kuuluvat jäsenvastaavalle. Hänen puhelinnumeronsa on (02) 735 7317 ja sähköpostiosoitteensa jasenvastaava@salonnakovammaiset.fi.

Salon  Näkövammaiset ry:n hallitus

Yhdistyksen hallituksena toimii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallitus valitaan syyskokouksessa yhdistyksen jäsenistä. Vähintäin kolmen johtokunnan jäsenen on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnasta eroaa vuosittain puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä. Varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Hallituksen tehtävänä on valita keskuudestaan varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi kerrallaan.Hallituksella on oikeus valita tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus hoitaa yhdistyksen varoja ja toimintaa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan. Hallituksen tehtävänä on valmistella kaikki yhdistyksen kokouksen käsiteltävät asiat. Hallitus edustaa Salon  Näkövammaisia kaikkialla.

Yhdistyksen puheenjohtajana on vuonna 2022 Päivi Vigg. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat vuosina 2022-2023 Antero Aaltonen,  Tiina Harakka-Anttila,  Eila Sipponen ja Heikki Hannula.  Hallituksen varajäseninä vuosina 2022-2023 toimivat Irma Mikkola ja Liisa Oksanen. Sihteerinä toimii Hilkka Nurmi ja taloudenhoitajana Eija Nummi. Virkistysvastaavana toimii Tiina Harakka-Anttila ja leipomisvastaavana Liisa Oksanen.